MEDYUM NEDİR?

Ruhlar alemiyle iletişim kurarak ölüler alemi ve canlılar alemi arasında bir köprü görevi gördüğüne inanılan kimselere medyum denir.

 Spiritüalizme göre ise medyumlar psişik güçleri olan ve ruhani bir varlıkla çeşitli yollarla iletişime geçen insanlardır. Medyum kelimesi Latince’de aracı anlamına gelmektedir ve dilimize Fransızca’dan geçmiştir.  Medyumlar genellikle bir seans düzenleyerek bir insanla bir ya da birden fazla ruhani varlık arasında iletişim sağlanmasına aracılık eder.Düzenlenen seanslarda bilgi alınabilir, paranormal olaylar yaşanabilir, enerjiler aktarılabilir ya da ruhani varlıklar kendilerini fiziksel olarak gösterebilir.  Medyumluğun tarihçesi Ruhlarla iletişime geçme isteği eski zamanlara dayabmaktadır. Tarih boyunca insanlar ruhlar dünyasıyla iletişme denemelerinde bulunmuşlardır. Şamanlar ve Antik Yunan’daki kahinler bunun en eski örnekleridir.  18. yüzyılda İsveçli bilimadamı Emanuel Swedenborg kendi görüleri sebebiyle Ortodoks teolojisini reddederek büyük tartışmalara yol açmıştı. Swedenborg ruhların insanları iyileştirebildiğine ve medyumluğum ölümden sonra hayatın varlığının bir kanıtı olduğuna inanıyordu.

Saygı duyulan bir mucit ve bilim adamıydı ancak 56 yaşında geldiğinde rüyalar ve görüler deneyimlediği bir spiritüel sürece girdi. Böylelikle spiritüel bir aydınlanma yaşadığını iddia eden Swedenborg artık gözlerinin açıldığını ve meleklerle, şeytanlarla ve diğer ruhani varlıklarla dilediği gibi konuşabildiğini söyledi.  Medyumluğun popülerleşmesi 19. yüzyılın ortasında yaşanan Spiritüalist Hareket ile birlikte oldu. Modern Spiritüalizm’in doğuşunun Fox kardeşlerin 1848 yılında yaşadıkları bir takım paranormal tecrübelere dayandığı düşünülüyor.  İki kız kardeş New York’taki evlerinde cinayete kurban giden bir işportacının ruhuyla iletişime geçtiklerini iddia etti.

Sonrasında Fox kardeşler düzenli olarak seanslar düzenlediler ve ruhlar dünyası ile iletişime geçme fikri Amerika ile Avrupa’nın bazı bölgelerinde büyük bir hızla yayılmaya başladı.  1800’lerin ortasından 1900’lerin ortasına dek medyumlar ve medyumluk seansları halk arasında son derece popülerdi. Günümüzde Spiritüalizm hala ABD, Kanada, Avustralya ve İngiltere’deki spiritüalist kiliseler aracılığıyla yaygın olarak kullanılıyor. 340’tan fazla spiritüalist kilise ve spiritüalizm merkezi ücretsiz medyumluk seansları sergilemek için kapılarını halka açıyor.

Medyumluğun türleri

Modern spiritüalizme göre medyumluk genellikle iki gruba ayrılıyor. Bunlardan ilki fiziksel medyumluk, yani medyumun fiziksel fenomenler ütretmesi durumudur. İkincisi ise zihinsel medyumluk denilen, medyumun ruhani varlıklarla iletişime geçerek bilgi alışverişinde bulunması durumudur.

Zihinsel Medyumluk:

Medyum ruhani varlıklarla iletişime geçerken bilinci açıktır ve beş duyusu kullanmadan iletişimi geçrekleştirir. Genellikle telepatik medyumluk adı verilen bir teknikle yani telepati yöntemiyle aracılık sağlar. Daha sonra ne gördüğünü, duyduğunu ya da hissettiğini anlatır. Medyumun ruhlar alemiyle iletişime girebilmesi için kullandığı bir diğer yol da trans medyumluktur. Ruhani varlık medyum trans halindeyken medyumun aklını kullanarak iletişime geçer. Medyumun bilinci açıktır.

Fiziksel Medyumluk:

Mental medyumlukta iletişim yalnızca medyum tarafından tecrübe edilirken fiziksel medyumlukta seansta bulunan herkes iletişime şahit olabilir. Genellikle vurma sesleri, çeşitli sesler, ruhani varlığın kendisinin ya da elleri ayakları gibi vücut kısımlarının görünmesi, insanların havaya yükselmesi, materyalizasyon ve nesnelerin hareket etmesi gibi olaylar yaşanır. Fiziksel medyumluk seansları karanlık ya da hafifçe aydınlatılmış bir odada gerçekleştirilir.